top of page

21st Century Dolls’ House


3019838-slide-dezeena-dolls-housess13

Cathedral Group הבריטיים ביקשו מ-20 האדריכלים המובילים באנגליה לתכנן ולבנות את בית הבובות למאה ה-21, אחד הפרמטרים לבנייה היה לעצב בתוך הבית או מחוצה לו אלמנט שיפוך את חייו של ילד עם נכות או מוגבלות פיזית כלשהי לקלים יותר.

כל היצירות יוצגו ב Bonhams במהלך נובמבר , ויוצעו למכירה פומבית בתאריך 11.11.2013 , ההכנסות הצפויות להגיע ל – £100,000 יועברו קודש לעמותת KIDS התומכת בילדים ומשפחותיהם בעלי מוגבלויות .

התוצאות מאוד מעניינות :3019838-slide-dezeena-dolls-housess5

3019838-slide-dezeena-dolls-housess1

3019838-slide-dezeena-dolls-housess6


3019838-slide-dezeena-dolls-housess7


3019838-slide-dezeena-dolls-housess11

3019838-slide-dezeena-dolls-housess15

3019838-slide-dezeena-dolls-housess18

3019838-slide-dezeena-dolls-housess17

MAE WITH MAKLAB

Comentários


bottom of page