top of page

Weekend Inspiration: 7 Cardinal Rules for Life

לכל אחד ואחת מאיתנו יש את סט ה”חוקים” שלו לחיים שלווים ומאוזנים יותר. את שבעת החוקים הבסיסיים הנ”ל מצאתי בחשבון טאמבלר ונוכחתי שאני מתחברת לרובם (והבטחתי לעצמי להשתדל לפעול לפחות לפי 5 מהם). עטפתי אותם בעטיפת דיילי בסיסית והם מוגשים כחומר למחשבה .

סופ”ש נעים.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

signiture

Comments


bottom of page