Train Manners – Tokyo Metro


התרבות היפנית נחשבת לאחת שמטפחת את האנשים המנומסים ביותר בעולם.התרבות רוויה במערכת מורכבת של כללי התנהגות שמקדשים את ערכי האדיבות והכבוד ההדדי, מה שמשפיע על הדרך בה עליך לדבר ולפעול כמעט בכל שכבות האוכלוסיה, כתיירים מערביים העניין יכול לבלבל רבות. “הכללים” מרחיקים ואפילו כוללים גם איך עליך להתנהג ולפעול במצבים חברתיים שונים כאשר הינך משתמש בתחבורה ציבורית.

בכל מדינה בה פועלת רכבת תחתית יש כרזות שמזכירות לנוסעים כיצד לפעול באופן שהוא אדיב לאחרים, למרות שזה בולט במיוחד ביפן – וגם הוצג באופן מאוד יצירתי בכרזות לשנת 2013.
המקור PingMag


#design #graphicdesign #Japan #Tokyo

© 2021 by DAILY SOMETHING     |     TEL-AVIV     |   

 info@daily-something.com     |    054-8056602

Branding | Social Media Agency |  Digital Marketing | Visual Content

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
  • Tumblr
Daily Something Logo - Feb 19 TRANSPA.pn