New Year, New Look

בהחלטה זריזה של שבת בבוקר, ביום האחרון לשנת 2016, הבנתי שזה בדיוק הזמן לעדכן את הבלוג שזנחתי באכזיות רבה כמעט לחלוטין במחצית השניה של שנת 2016

אפיינתי לעצמי בראש מה אני רוצה, והתיישבתי למלאכת תכנות האתר החדש, מה שהפך להיות בתוך כמה שעות ספורת ה’לוק- אנד- פיל’ החדש של דיילי

אז ביי 2016, היית טובה אלי רוב הזמן – גרמת לי להתפקח, לקבל החלטות אמיצות, ליישם אותן ובעיקר הרשית לי להתחיל את 2017 במקום אחר בחיים

שתיהיה לכולנו שנה אזרחית נהדרת ומדוייקת יותר

#Personal #slider #newlook #blog #newyear #words #2017

© 2021 by DAILY SOMETHING     |     TEL-AVIV     |   

 info@daily-something.com     |    054-8056602

Branding | Social Media Agency |  Digital Marketing | Visual Content

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
  • Tumblr
Daily Something Logo - Feb 19 TRANSPA.pn