top of page

JUST WORDS


11.05.2013


האמנתי בו והוא קרה. היום, אחרי עשרה ימים של “נקיונות” ו”סידורים” הקסם הזה קרה, כל דבר נכנס בדיוק למשבצת המיועדת לו. דברים הסתיימו ודברים חדשים מתחילים.

לעולם אל תאבדו תיקווה, בסוף הקסם פשוט יקרה.

חג שמח !

bottom of page