• Daily Something

Fake Fifth Av.(Wuxi. CHINA)


הסינים הם לא המעצבים הכי טובים, וגם לא המהנדסים הכי מבריקים, אבל את יכולות הייצור והחיקוי שלהם חייבים לזקוף לזכותם.

בעיר Waxi לקחו את אמנות החיקוי רמה אחת למעלה – רחוב המסחר הראשי של העיר הוא נסיון להעתק של השדרה החמישית במנהטן עם חיקויי מותגים מוכרים בשינוי קטן ומשעשע

התמונות ידברו בעד עצמן :

המקור: psfk

#fashion #brand #china #fake #psfk

© 2016 by DAILY SOMETHING 

Tel-Aviv

Branding | Social Media Agency |  Digital Marketing | Visual Content

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Twitter