’63 Objects Taken From My Son’s Mouth’ by Lenka Clayton

כאשר לנקה קלייטון, אמנית בריטית במקור המתגוררת כיום בפיטסבורג/ארה”ב, ילדה את בה הבכור היא מצאה עצמה משנה לחלוטין את גישתה לעבודת האמנות שלה :

“עדיין ניראה שהדיעה הרווחת היא שלהיות אמנית רצינית ואם במשרה מלאה זה מאמץ שווה ערך, אני לא מאמינה או רוצה לקחת בזה חלק”אז לנקה יצרה מרחב יצירה פרטי משלה העונה לשם Residency in Motherhood, שאיפשר לה את החופש ליצור אמנות כל עת ששהתה בבית עם בנה , ליתר דיוק 227 ימים של “חופשת לידה”  בהם היא מביאה לידי ביטוח את האמנות שלה שהושפעה באופן ישיר מהטיפול בתינוק שכולל “מיקוד נפשי מקוטע, תשישות, זמן סטודיו שנוצל לתנומות ואינספור הסחות דעת הוריות”. היא מתארת את כל אלו כתרומה, חומרים והשראה לעבודותיה והצליחה לאזן את התודעה ולהבין שכל אלה לא מהווים מכשול ואין צורך להימלט למרחב נייטרלי כדי לייצר את האמנות שלה.

הנה כמה מהתוצרים המשעשעים:


63 אובייקטים שהוצאו מפיו של בנה בין הגילאים 8-15 חודשים.
שביל פרורי הלחם שהותיר אחריו בעודו מנסה להימלט עד פריז 🙂 נאספו ונשמרו


ללא ספק מעיד על מצב תודעתי לא תקין,

כי מה לעשות ה OCD חזק מכל קופאי/ת אומלל/ה בסופר שנאלצ/ה להתמודד עם הרצון להעביר מוצרים בקופה עפ”י ה ABC


לאתר >>

Residency in Motherhood#art #design #maternityleave #63ObjectsTakenFromMySonsMouth #baby #LenkaClayton #ResidencyinMotherhood

© 2021 by DAILY SOMETHING     |     TEL-AVIV     |   

 info@daily-something.com     |    054-8056602

Branding | Social Media Agency |  Digital Marketing | Visual Content

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
  • Tumblr
Daily Something Logo - Feb 19 TRANSPA.pn